วัดสนามใน เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ แนวทางดังกล่าวให้ความสำคัญกับการเจริญสติด้วยการรู้การเคลื่อนไหวหรือเรียกว่า การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ฝึกเจริญสติโดยการสังเกต หรือเฝ้าดูธรรมชาติรอบตัว สภาพแวดล้อมภายในวัด เต็มไปด้วยต้นไม้ หนองน้ำที่มีอยู่เองตามธรรมชาติ

ติดต่อวัด

ติดต่อวัด
ช่วงเวลาติดต่อสำนักงาน 9.00 - 17.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์                                       
เบอร์ติดต่อสำนักงานโทร.  02-8837251
เบอร์โทรสารโทร.  02-8837275  (อัตโนมัติ)
e-mail ติดต่อwatsanamnai@yahoo.com ,  kimmymom68@hotmail.com
เว็บไซต์ไทยwww.watsanamnai.org
 Englishwww.watsanamnai.org/en
 Chinesewww.watsanamnai.org/cn


กฎสำหรับผู้เข้าพักใหม่ และสิ่งที่ต้องจัดเตรียม 
กฎสำหรับผู้เข้าพักใหม่ และสิ่งที่ต้องจัดเตรียม
กฎระเบียบผู้เข้าพักใหม่ปฏิบัติธรรม ณวัดสนามใน
1.   ผู้สนใจลงทะเบียนพักปฏิบัติธรรมที่ไม่เคยฝึกปฏิบัติธรรมมาก่อนจะต้องฝีกก่อนที่จะลงทะเบียนพักตามตารางเวลาที่กำหนดไว้คือ  9.00-10.30 น. และ 13.00-14.30น. สำหรับผู้เข้าพักใหม่จะพักได้ไม่เกิน วัน จะเพิ่มเป็น วันและ วันในครั้งต่อไป ถ้าปฏิบัติตามระเบียบกฎของวัด
    (การมาปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องพักค้างหากไม่สะดวก อาจจะมาเช้า-กลับเย็นได้ )
2.   ผู้เข้าพักจะต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงผ้าห่มและของใช้ส่วนตัวมาทุกครั้ง
3.  สำหรับผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติแนวลพ.เทียนมาแล้ว สามารถมา ลงทะเบียนก่อนเวลา 16.00น. ได้ ของทุกวัน
 
สิ่งที่จะต้องเตรียมมาเข้าพักปฏิบัติธรรมที่วัดสนามใน 
1.   บัตรประชาชนตัวจริง
2.   ผ้าห่ม
3.   ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น 
4.   การแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย (สีขาว,สีสุภาพ)  
หมายเหตุ :  - ผู้ฝึกใหม่จะต้องมาฝึกก่อนเวลาเริ่มต้น คือมาก่อนเวลาฝีกปฏิบัติ  คือ เวลา 9.00น. และ ก่อนเวลา 13.00 น.หากมาไม่ทันในเวลาที่กำหนด ต้องมาใหม่ในวันรุ่งขึ้น
-        สำหรับผู้ฝึกใหม่เมื่อฝึกปฏิบัติแล้ว สามารถมาเช้า      และ กลับเย็นได้หากหลักฐานพร้อมลงทะเบียนพักได้        
-        ระหว่างพักปฏิบัติที่วัด ขอความร่วมมือ งดอ่านหนังสือและงดใช้โทรศัพท์ทุกชนิด
           - ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆสำหรับผู้เข้าพักปฏิบัติธรรม
 - ไม่มีการจองล่วงหน้าและตารางการฝึกสอนมีทุกวัน

ศึกษาธรรมะ กับธรรมชาติ


ศึกษาธรรมะ ศึกษากับธรรมชาติมันจริงๆ
มันก็ต้องรู้มาจากกฎของธรรมชาติมันจริงๆ
เพราะธรรมชาติมันสอนให้เราจริงๆ เป็นอย่างนั้น


ตาจึงเป็นหน้าที่ของมองให้เห็น
หูจึงเป็นหน้าที่ของฟัง
จมูกจึงเป็นหน้าที่ของดม
กายเราเป็นหน้าที่ที่สัมผัส เย็น ร้อน อ่อน แข็ง
ลิ้นนี่ กินอาหารเข้าไปเป็นหน้าที่ที่จะรู้รส
จิตใจของเราเรียกว่าธรรมารมณ์เกิดขึ้นกับใจ
คำว่าธรรมารมณ์เกิดขึ้น ก็คือ หมายถึง
จิตใจเราปรากฏ พลิกแพลง เราต้องเห็นต้องรู้


เมื่อเรารู้จักหน้าที่ของคน
เราต้องศึกษาความเป็นคน
เนี่ยะ…ความเป็นมนุษย์
เรื่องเทวดา เรื่องพระอินทร์ พระ-พรหม
แล้วก็ไม่ต้องศึกษาก็ได้ มันเป็นอย่างนั้น
แต่เมื่อศึกษาความเป็นมนุษย์ได้แล้ว
มันจะไหลไป เข้าไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคล
ไม่ว่ายุคนั้น ยุคนี้ ไปเหมือนเดิม


ดังนั้น การศึกษาธรรมะจึงไม่ยาก
ไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ใดทั้งสิ้น
ขึ้นอยู่กับตัวคน อยู่ที่ไหนก็ทำได้…


หลวงพ่อเทียน (คัดจากแถบบันทึกเสียง รหัส ท.119ม.)